Drinkwater

Baifikrom Water Works and Supply

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Toen Spaans Babcock voor de oplevering van het Winneba project in augustus in Ghana aanwezig was, liet het 10 uur journaal diezelfde dag op televisie een item zien over het sluiten van de waterzuivering in Baifikrom Head Works door een omgevallen waterreservoir. Deze was ooit gebouwd door Ghana Water Company ltd. (GWCL).

Na wat onderzoek werd duidelijk dat Baifikrom Water Works te oud was en een slechte capaciteit had. De zuivering was nodig toe aan renovatie maar er waren geen financiële middelen voorhanden. Spaans Babcock heeft aangeboden de bestaande zuivering opnieuw te bouwen en een compleet nieuwe waterbehandelingscentrum te ontwikkelen. Dit werd mede gefinancierd door de Nederlandse overheid (50%) en een commerciële lening (50%). Na goedkeur is het project opgestart.

 

Baifikrom is een klein dorp vlakbij Mankessim, een wat grotere stad (met een populatie van +- 50,000) in Ghana tussen Winneba en Kustkaap in de regio midden Ghana.

 

Spaans heeft gespecialiseerde consultant & engineer bedrijf Witteveen + Bos (W+B) uitgenodigd om een technologisch concept te ontwikkelen met primair design, welke als basis heeft gediend voor de zuivering.

 

Het project

Spaans is in samenwerking met W+B begonnen in augustus 2000 met de ontwikkeling en detail engineering van de nieuwe Baifikrom waterzuivering met een Fact Finding missie. Na een periode van discussies en het doorspreken van diverse oplossingen werd de definitieve order in maart 2006 ontvangen uit Ghana. De projectplanning was 30 maanden plus daarna nog 2 maanden mobilisatietijd. De realisatie en bedrijfsstelling vonden plaats in november 2008.

 

Het werk in grote lijnen

Ongezuiverd water wordt van de Ochi Amissa rivier naar een dam geleid. Het water gaat via de dam naar het Makessim Irrigatie Reservoir. Vanaf hier stroomt het water door de zwaartekracht door de gehele zuivering. Vervolgens gaat het door de zandfiltratie en wordt er eventuele slib opgevangen. Deze slib wordt gebruikt als voeding voor het kweken van aardappelen.

Van het heldere waterreservoir wordt het water verspreidt naar 90km netwerk met een aantal reservoirs en een ‘booster’ pompstation.

Eénjaarlijks onderhoud, technische assistentie en een tweejaarlijkse check up is inbegrepen.

De waterzuivering is in 2009 officieel geopend door John Agykum Kufuor.