Waterbeheer

Delfland – Drainage Pumping Stations

Het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Delfland beslaat ca. 40.000 hectare en heeft de afgelopen jaren veelvuldig te maken gehad met behoorlijke wateroverlast veroorzaakt door te weinig pompcapaciteit en te weinig buffercapaciteit om pieken te kunnen opvangen.

Dit heeft geleid tot het besluit van de opwaardering, vervanging en uitbreiding van een vijftiental polderbemalingen.

De opwaardering is een gedeelte van een groter plan, welke zijn beslag zal vinden in de komende tien jaar.

 

Klant
Project
Capaciteit
Jaar van oplevering
Hoogheemraadschap van Delfland
Design and Build
35.000 m3/hr
2001-2002