Beluchting

Voordelen

Oppervlaktebeluchting versus andere beluchtingssystemen

Tot de introductie van bellenbeluchting was de alpha factor nauwelijks bekend, omdat deze factor van 0.93 altijd genegeerd werd bij oppervlaktebeluchting. Later, werd de vergelijkingsfactor tussen water en vervuild water voor het proces van de bellenbeluchting een opkomend probleem.
In aanvang werd een alpha factor van 0,80 aangehouden bij bellenbeluchting. Voortschrijdend inzicht leerde, dat een waarde van 0,65 veel relevanter was, vanwege de enorme fluctuaties in het proces. In de literatuur werd deze waarde de standaard. De meeste beluchtingselementen verliezen 2 tot 3% van hun rendement per jaar en is de standaard tegenwoordig te rekenen met alpha factor van 0,50 tot 0,60.

in de onderstaande tabel een vergelijking over de invloed van veroudering en de alpha factor

 

O2-efficiency
schoon water
[kg O2/kWh]
Alpha-
factor
O2-efficiency
afvalwater
[kg O2/kWh]
na
10
jaar
Borstel- en oude type oppervlaktebeluchters 1.60 0.90 1.44 1.43
Bellenbeluchting 4.00 0.60 2.40 1.96
Hoogrendement opp.beluchter O2Max 2.40 0.90 2.16 2.16

 

Om tot vergelijkende waarden te komen heeft Spaans Babcock testen gedaan in een bassin met een diepte van ca.4,5 mtr. In ondiepe bassins, worden de economische voordelen van de oppervlaktebeluchter ten opzichte van de bellenbeluchting snel duidelijk.

Voordelen van de O2Max vs. andere beluchtingssystemen:

  • Zeer betrouwbare beluchtingsrendement (>20% verbetering mogelijk)
  • Geen verstoppingen
  • Lage onderhoudskosten
  • Weinig vibratie
  • Lage opwaartse en radiale druk
  • Lage investeringskosten
  • Lange levensduur
  • Geen problemen met aanklevende materie, zoals droogstof houdend slib, voorkomend in papierindustrie, zuivelverwerkende bedrijven, brouwerijen etc.