Port Weller
O2Max

Upgrade van de capaciteit door inzetten van O2Max oppervlaktebeluchters.

Achtergrond
De Niagara-regio beheert en onderhoudt 14 afvalwatersystemen, waarvan 9 waterzuiveringsinstallaties, 1 lagoon met chemische en fysische behandeling en 4 andere lagoons. De totale capaciteit van alle zuiveringen is 329 miljoen l/dag.
De ‘Port Weller WWTP’ is een ’tweede niveau biologische zuivering’ en bedient de plaatsen St. Catherine’s en Thorold. De Niagara-regio wilde de huidige oppervlaktebeluchters op deze locatie upgraden en vervangen, omdat sinds de bouw van de zuivering de capaciteit gestaag was gestegen door groei van de steden.

Het probleem
De bestaande conische puntbeluchters waren beperkt in beluchtingscapaciteit. Port Weller, beheerd door operations manager  Dan Johnstone, moest de huidige beluchters vervangen om een hogere zuurstofinbreng te behalen. Maar tegelijkertijd waren ze zeer beperkt in de mogelijkheid tot het aanbrengen van veranderingen in de bestaande infrastructuur. Kosten en de tijd waarin het project geklaard kon worden moesten tot een minimum beperkt blijven.

De oplossing
Associated Engineering, optredend namens de ‘Region of Niagara’, zag de oplossing bij Spaans Babcock in de door hen ontwikkelde high-efficiency O2Max beluchter.
De O2Max levert tot 20% extra zuurstof bij gebruik van dezelfde capaciteit electrische motors als geïnstalleerd in de bestaande opstelling!
Door toepassing van de O2Max beluchterschotels waren geen aanpassingen nodig in het electrisch systeem. Zo ook konden alle bestaande brugconstructies gebruikt worden voor de nieuwe beluchters.
De verhoogde zuurstofoverdracht van de Spaans O2Max beluchter benadert nu de opbrengsten van bellenbeluchters, zonder het nadeel van extra onderhoud en/of oplopende bedrijfskosten.

De voordelen
Operations manager Dan Johnstone meldde het volgende over implementatie van het project en zijn ervaringen met de O2Max: “Spaans Babcock was there throughout the installation and start-up, making sure everything was in order. Their people were knowledgeable and responsive. The plant operatives were especially pleased with the timely project completion, with minimum disruptions. The new aerators have a noticeably better oxygen transfer performance.”
Vervanging van bestaande beluchterschotels met de Spaans O2Max lage-snelheid-oppervlaktebeluchter biedt vele voordelen:

 1. Eenvoudige upgrade van bestaande lage-snelheid-mechanische-beluchterschotels met lage kosten en behoud van bestaande civiele en electrische voorzieningen.
 2. Verhoogde zuurstofoverdracht tot 20 % bij gelijkblijvende kosten.
 3. Door het innovatieve ontwerp van de Spaans O2Max is de kans op vastzetten van vervuilling op de beluchter sterk afgenomen. Hierdoor worden kosten voor onderhoud gereduceerd.
 4. De O2Max produceert een fijner en gelijkmatiger spatpatroon door de vorm en het aantal van de gebruikte bladen. Hierdoor is het contact met de lucht veel optimaler.
 5. De O2Max beluchter draait gelijkmatiger / stabieler, waardoor minder axiale en radiale krachten ontstaan. Dit effect reduceert de krachten op de draagconstructie en tandwielkast.
 6. Aan een brug gemonteerde O2Max beluchters kunnen eenvoudig benaderd worden voor onderhoud.
 7. Geheel boven water toegankelijk. De beluchtingtanks hoeven niet geleegd te worden voor onderhoud.
 8. Door de gereduceerde (radiale en axiale) krachten draait de O2Max stabiel en trillingsvrij, daarmee onderhoudskosten en het risico op voortijdige uitval  verlagend.
 9. Simpele constructie in vergelijk met andere mechanische beluchters, met minder onderhouds-kritische elementen.
 10. Door te kiezen voor de Spaans O2Max hoefden geen kosten gemaakt te worden voor dure nieuwe beluchtingsystemen, welke ook nog eens extra blowers, buizenstelsels, afsluiters en scheiders nodig zouden kunnen hebben. En niet te vergeten ingrijpende civiele en electrische aanpassingen.
  Eigenaar:
  Locatie:
  Consultant:
  Oplevering:
  Region of Niagara
  Port Weller WWTP
  Associated Engineering
  2003
  Toepassing: Tanks
  Diameter beluchterschotel:
  Aantal:
  Aandrijving:
  Capaciteit:
  Bevestiging:
  Motor:
  2000 mm
  8
  Direct
  62 kg O2/h
  Verticaal aan een brug
  30 kW
< Naar overzicht referenties

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op

Neem contact op