Zavojna Turbina

Zavojna Turbina

Uz predstavljanje Spaans Babcock Zavojne Turbine, ušli smo u novu eru.

Ostvarivanje obnovljive energije sa zavojnom turbinom

Zavojna Turbina Spaans Babcock je verovatno najefikasnija tehnologija koja se može primeniti na lokacijama za hidrocentrale sa malim padom. Jedinstvena je jer čuva ribu, dugog je životnog veka i ima minimalne troškove rada. Spaans Babcock nudi sistem povezan na mrežu, sistem van mreže i hibridni system.

 

Zavojna turbine se razvila iz Zavojne pumpe. Zavojna Pumpa prebacuje vodu sa nižeg nivoa na viši nivo, dok kod Zavojnea Turbina koristi potencijalni energiju voda sa višeg nivoa na niži. Turbina se rotira zahvaljujući potencijalnoj energiji i protoku i snaga se prenosi u transmisionu jedinicu.

 

Jedna Zavojna Turbina može da prizvede do 500kW, a više Zavojnih Turbina mogu biti postavljene paralelno ili u serijama. Veličina projekta je obično iznosi između 50 i 2000 kW.

 

Spaans Babcock može da ponudi potpun paket sa svim neophodnim delovima. Rešetka, ustava, daljinsko upravljanje i kontrolu i obezbedi snabdevanje delova nakon prodaje.

 

Kliknite ovde da vidite instalaciju naše zavojne turbine i nadzor ribe.