Zavojna Turbina

Prednosti Zavojna Turbina

Prednosti

+ Dugovečnost
Spaans Babcockova Zavojna Turbina je robusna, izrazito pouzdana i ima dugi životni vek. Spaans Babcockova Zavojna Turbina se sastoji iz samo nekoliko potrošnih delova. Niska frekvencija rotiranja rezultira malom habanju i vrlo niskim troškovima održavanja. Životni vek koji prevazilazi 30 godina nije izuzetak, a efikasnost ostaje konstantna tokom godina.
 
+ Mali pad
Zavojna Turbina je vrlo pogodna za male padove, funkcionalna je već na padu od 1.0 m. Padovi mogu da idu do 12 m za pojedinačnu ugradnju, ili 24 m za paralelnu ugradnju.
 
+ Efikasnost
Kriva efikasnosti pokazuje ravnu i visoku efikasnost kod različitih opsega kapaciteta. Različiti padovi i kapacitet skoro da uopšte nemaju uticaj na efikasnost.
 
+ Troškovi
Zavojna Turbina ne zahteva sistem za podmazivanje donjeg ležaja. Ovo poboljšava efikasnost i smanjuje operacione troškove.
 
+ Ostale Turbine
Zavojna Turbina ima vrlo visoku efikasnost u poređenju sa ostalim vrstama malih turbina.
 
+ Ne ugrožava ribu
Nekoliko testova je ukazalo da Zavojne Turbine i Zavojne Pumpe ne ugrožavaju prisutnu ribu. Pumpa se ponaša kao lift za ribu, ispumpavajući ribu gore.
 
+ Slobodan prolaz
Veliki čvrsti komadi, kao što su plastika, drvo ili malo kamenje mogu nesmetano da prolaze kroz Turbinu, bez ikakvog uticaja na Zavojnu Turbinu ili na njenu efikasnost
 
+ Rešetka
Zbog bezbednosnih mera, dovoljna je samo jedna statična rešetka, koja se postavlja na vrhu Zavojne Turbine. Ovom metodom se smanjuju troškovi, čuva pad vode i dozvoljava ribama da nesmetno prođu.
 
+ Brzina
Zavojna Turbina se može dizajnirati sa varijabilnom i fiksnom brzinom. Sistemi se dizajniraju obzirom na protok i pad, imajući u vidu optimalnu proizvodnju, dobit.
 
+ Snaga
Može se proizvesti snaga i do 500kW po jednoj Zavojnoj Turbini, a postavljanjem više njih lako se može doći i do> 2 MW na lokaciji.
 
+ Protok
Jedna Zavojna Turbina je u funkciji već na protoku od 100 l/sec pa do 15 m3/sec.
 
+ Sistemi
Mogući su paralelni sistemi kao i sistemi na više nivoa. Dizajniranje sistema se vrši tako da daje maksimalnu proizvodnju, dobit, obzirom na veće padove i veće protoke.
 
+ Čišćenje
Čišćenje Zavojne Turbine nije neophodno. Ona se sama čisti. Ne postoji smanjenje efikasnosti ako se nakupi prljavština.
 
+ Troškovi izgradnje
Troškovi građevinskih radova za Zavojnu Turbinu su niži nego kod ostalih tipova Turbina. Sistemi Zavojnih Turbina se specijalno dizajniraju prilagođavajući se postojećim građevinskim uslovima.
 
+ Zvuk
Optimalni dizajn Turbine i kontrolni sistem pomaže da se minimiziraju ili skroz eliminišu zvukovi proizvodnje.