Zavojna Turbina

Ne ugrožava ribu

Ne ugrožava ribu

U prethodnih nekoliko godina, Spaans Babcock je radio istraživanje kako njegova Zavojna Pumpa i Zavojni generator utiču na ribu. Istraživanje je pokazalo da oba sistema ne ugrožavaju ribu.